RESTAURANT
OGIGIJA

Polače 17
20226 Govešari
Otok Mljet
Croatia

Telephone: +385 20 744 090
Mobile: +385 98 606 863